12 Tháng Mười Một, 2019 - Đơn vị thí điểm làm sạch sông Tô Lịch không tuân thủ đúng yêu cầu của Hà Nội