11 Tháng Mười Hai, 2018 - DN Xuân Trường lại đề xuất dự án Khu du lịch tâm linh 1000 ha ở chùa Hương