13 Tháng Tám, 2019 - Đề xuất chi 150 tỷ đồng dẫn nước sông Hồng vào sông Tô Lịch