8 Tháng Mười, 2019 - Đề nghị thu hồi gần 6.000m2 đất của sư Toàn nghi “gạ tình” phóng viên