10 Tháng Sáu, 2019 - Đảng Demosistō đã kéo đến Hội đồng Pháp lý yêu cầu đối thoại