23 Tháng Chín, 2019 - Dân Làm Báo buộc tội Bộ tài nguyên môi trường bao che cho Sun Group