3 Tháng Ba, 2016 - Đại lộ lớn nhất Thanh Hóa tắc nghẽn vì hàng trăm người tràn xuống đường