15 Tháng Mười Hai, 2018 - “Đại dự án” du lịch tâm linh tại chùa Hương của đại gia Xuân Trường gặp nhiều trở ngại