30 Tháng Tám, 2019 - [Cuối giờ chiều] Kết quả test nhanh: Các chỉ số đều ở mức an toàn