8 Tháng Chín, 2019 - CUỘC THÁO CHẠY KHỎI NƠI XẢY RA THẢM HỌA RẠNG ĐÔNG