1 Tháng Bảy, 2019 - Cuộc biểu tình vào ngày 1/7 hàng năm thu hút hơn nửa triệu người