12 Tháng Sáu, 2019 - Công ty thoát nước Hà Nội: ‘Chất Redoxy3C giúp bớt mùi hôi sông Tô Lịch’

Khoảng 200 m2 sông Tô Lịch được quây lại để rải chế phẩm Redoxy3C, nhưng màu nước không thay đổi nhiều sau 10 ngày thử nghiệm. Tuy nhiên, mùi nước ở khu vực thử nghiệm đã giảm độ nồng và hôi, xuất hiện một số sinh vật, váng bẩn nổi lên và có hiện tượng sủi bọt ở quy mô nhỏ.