8 Tháng Chín, 2019 - Công ty Rạng Đông thừa nhận gian dối, có sử dụng thủy ngân lỏng sản xuất bóng đèn