17 Tháng Sáu, 2020 - Công ty Nhật Bản ‘lặng lẽ’ từ bỏ vụ xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch