12 Tháng Mười, 2019 - Công ty Mỹ cung cấp hơi cay cho Hồng Kông bị chỉ trích