18 Tháng Mười Hai, 2019 - Công nhân sửa đường thổi bụi mù mịt vào người dân: Sở Giao thông vận tải Hà Nội lên tiếng