8 Tháng Tám, 2019 - Chuyên gia Nhật tắm ở bể thí điểm làm sạch sông Tô Lịch