8 Tháng Chín, 2019 - Chừng 100 người Việt ở Nhật Bản xuống đường phản đối TQ