18 Tháng Hai, 2019 - Chùa Phúc Khánh: Giải hạn xong, muốn cầu an lại phải đóng thêm tiền