4 Tháng Chín, 2019 - Chính quyền Hongkong tuyên bố rút lại Dự luật Dẫn độ