9 Tháng Sáu, 2019 - Chính phủ HongKong: Dự luật đang được bàn thảo thêm