8 Tháng Chín, 2019 - Chi Cục bảo vệ môi trường Hà Nội không phát hiện ô nhiễm quanh Công ty Rạng Đông?