21 Tháng Tám, 2019 - Chất vấn Bộ TN & MT: Giao đất khu du lịch Tam Chúc thiếu cơ sở tính tiền thuê đất