12 Tháng Tư, 2019 - Chan Tong-kai nhận tội sát hại bạn gái