29 Tháng Tư, 2019 - Chan Tong-kai chỉ bị xử tội rửa tiền