2 Tháng Ba, 2021 - Chậm nhất ngày 1-5-2021, đưa nhà máy đốt rác tại Sóc Sơn vào hoạt động