10 Tháng Sáu, 2019 - Carrie Lam tuyên bố không rút lại Dự luật Dẫn độ