9 Tháng Bảy, 2019 - Carrie Lam tuyên bố Dự luật Dẫn độ “đã chết”