15 Tháng Ba, 2019 - Cấp thiết nạo vét dòng sông Đáy