12 Tháng Mười Một, 2019 - Cảnh sát Hồng Kông “tấn công” Đại học Trung văn tối ngày 12/11