30 Tháng Chín, 2019 - Cảnh sát Hong Kong phủ nhận việc giả làm người biểu tình để bắn chỉ thiên và đốt trạm xe điện ngầm