20 Tháng Mười Một, 2019 - Cảnh sát Hong Kong lần đầu triển khai súng máy răn đe người biểu tình