9 Tháng Mười Một, 2019 - Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ ba nghị sĩ ủng hộ dân chủ