29 Tháng Chín, 2019 - Cảnh sát đóng cửa ga điện ngầm để bẫy người biểu tình