3 Tháng Tám, 2019 - Cảnh sát bắt giữ người biểu tình ở Hoàng Đại Tiên, phong trào biểu tình càng trỗi dậy mạnh mẽ