11 Tháng Tám, 2019 - Cảnh sát bắn vào mắt một người phụ nữ ở Tiêm Sa Thủy