1 Tháng Mười, 2019 - Cảnh sát bắn người biểu tình ở Hong Kong