23 Tháng Mười Hai, 2020 - Cảnh báo các ảnh hướng xấu của sân golf tới Môi trường