4 Tháng Mười, 2019 - Cấm đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và khu vực nút giao Mễ Trì – Lê Quang Đạo – Châu Văn Liêm phục vụ thi công trường đua F1