11 Tháng Mười Một, 2010 - Cải tạo, khôi phục sông Tích đoạn qua Sơn Tây