14 Tháng Mười Một, 2019 - Các Thượng nghị sĩ Mỹ cố gắng đẩy nhanh việc thông qua Đạo luật về Nhân quyền và Dân chủ ở Hồng Kông