19 Tháng Chín, 2019 - Nghi ngờ có kẻ xấu phá hoại trong vụ cá Koi chết