30 Tháng Tám, 2019 - Buổi sáng: Đo mức độ ô nhiễm, độc hại tại hiện trường cháy nhà kho Rạng Đông