30 Tháng Tám, 2019 - Buổi chiều: UBND phường Hạ Đình thu hồi khuyến cáo cũ