24 Tháng Chín, 2018 - BRT Hà Nội: Vẽ vời cào đường nhựa, đổ bê tông