25 Tháng Hai, 2019 - Bổ sung 2 dự án điện rác vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia