20 Tháng Bảy, 2019 - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án Trung Quốc bằng lời lẽ đanh thép