25 Tháng Bảy, 2019 - Bộ Ngoại giao bày tỏ quan tâm đặc biệt tới tình hình Bãi Tư Chính trong cuộc họp báo