28 Tháng Tám, 2019 - Biểu tình phản đối việc sử dụng bạo lực tình dục của cảnh sát