28 Tháng Bảy, 2019 - Biểu tình lan rộng ra Sai Wan và Vịnh Đồng La. Xung đột gay gắt leo thang